Пещера Орлова чука

Пещера Орлова чука е разположена на приблизително 40 километра от град Русе, недалеч от с. Пепелина. Открита е през 1941 от местен овчар, извел стадото си на паша. Името и произхожда от скалния венец над нейния вход. Входа на пещерата е изграден през 1959 година като е издълбан тунел и са създадени 124 стъпала. В нея са открити останки от пещерните мечки обитавали някога пещерата. Проучено е, че в нея са живели хора през каменно-медната епоха и палеолита. През 1962 г. Орлова чука е обявена като официална природна забележителност.
В днешно време три километра от пещерата са достъпни и осветени за посетители. Няколко вида прилепи се срещат там – остроух нощник, голям и малък подковонос. Уникалния за Европа писклив прилеп, се среща в галериите на пещерата. Грамадния лабиринт от пещерни тунели е обект на постоянни проучвания от русенските пещерняци. През 1976 г. се провежда концерт в една от залите на пещерата наричана дотогава Големият Вестибюл. След големия успех, благодарение на перфектната акустика, залата получава името Концертната зала. Посетителите имат възможност да се възхитят от Големия сталактит с височина от 3.5 метра и 50 сантиметров диаметър. Най-известните от естествените образувания са Бухалът, Динозавърът, Пирамидите, Костенурката и др. В западната част от Концертната зала се намира Голямата галерия, водеща към Малкия и Големия извор. Там се намират и малките красиви синтрови езерца, образувани от калцит. Големите сипеи е името на най-голямата зала в пещерата. Дъното на залата е покрито с глина и пясък, а на места със скални късове, най-вероятно паднали по време на земетресения. В някои части има купища от прилепен тор гуано, тъй като залата е място за живот на многобройни прилепи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *